Life Long Learning

brandweer

Thuis in de regio, sterk in Europa,
Gered door zijn inzet – de brandweer!

De brandweer redt minderheidstalen, die met uitsterven bedreigd zijn (bijv. het Noord-Fries in Duitsland), hij vecht voor meertaligheid en is de “held” van de taalkundige verscheidenheid.

De brandweer is “gepassioneerd” door zijn grote inzet – in de meeste gevallen werkt hij als vrijwillige en doet dat omdat hij handelt uit overtuiging. Wij handelen ook uit de overtuiging dat taalkundige verscheidenheid belangrijk is en moet worden behouden en worden gered. Daarbij is het optreden van de brandweer altijd fit en sportief, hij is actief en roept daarbij JOU op tot handelen en om je in te zetten voor taalkundige verscheidenheid – bijv. door mee te doen aan de actie om één miljoen handtekeningen te verzamelen!

Actie is het tegenovergestelde van saaiheid en daarmee het einde aan de eentaligheid. De brandweer blust branden, wat zich laat vergelijken met conflicten, die door taalbarrières kunnen ontstaan. Het blusmiddel is in ons geval niet water – maar het leren van talen. Dat helpt de minderheidstalen en JOU – ook met betrekking tot je carrière. Voor de brandweer is elk leven evenveel waard – voor ons is elke taal het waard om gesproken te worden; het gaat om de gelijkwaardigheid van de minderheidstalen.