Life Long Learning

Geschiedenis

RML2future_logo

RML2future: Netwerk voor meertaligheid en taalkundige verscheidenheid in Europa

De Europese bewustmakingscampagne language diversity is ontstaan vanuit de activiteiten van RML2future – het netwerk voor meertaligheid en taalkundige verscheidenheid in Europa. Het netwerk RML2future, dat gedurende drie jaar – van 2009 tot 2012 -  met meerdere partners verspreid over Europa werd opgebouwd en gesubsidieerd werd door de Europese Commissie, wijdt zich aan de promotie van meertaligheid en taalkundige verscheidenheid in het Europa van de 21e eeuw, waarbij het een bijzondere nadruk legt op het betrekken daarbij van de regionale en minderheidstalen (RML). Gebaseerd op de noodzakelijkheid om tot een sterkere erkenning van de regionale en minderheidstalen te komen, ontstond het idee om een taal en bewustmakingscampagne te beginnen met behulp van informatie en communicatie technologie en ons daarbij te richten op de verwerkelijking in een aantal specifieke regio’s: language diversity.

Het netwerk RML2future vormt daarmee het raamwerk en de basis waaruit language diversity is ontstaan. Het netwerk ondersteunt de campagne, doordat het de resultaten van de voorgaande drie jaar aan het team van language diversity doorgeeft. Het netwerk voor meertaligheid en taalkundige verscheidenheid heeft in de tijd dat het actief is geweest samen met verschillende partners werkbijeenkomsten, conferenties en promotie-tours georganiseerd, het heeft PR- en informatiemateriaal met betrekking tot Europese meertaligheid en taalkundige verscheidenheid ontwikkeld en documentaties, rapporten en handreikingen gepubliceerd. In het archief op onze website kunnen deze worden gedownload.

Het netwerk RML2future heeft zich geconcentreerd op de sectoren vroege meertaligheid, taal-certificering, volwassenenonderwijs, taalplanning en taalbeleid. Samen met mensen uit de praktijk, experts en beleidsmakers wil het netwerk de noodzakelijke knowhow op het gebied van taalplanning en taalbeleid onder de betrokkenen vergroten, met het doel om de aanwezige regionale kansen te benutten. Het netwerk wil zich bovendien ontwikkelen tot een expertisecentrum voor regionale en minderheidstalen en voor meertalige regio’s. De basis voor RML2future zijn de meer dan 100 organisaties van autochtone, nationale minderheden die verenigd zijn in de Federal Union of European Nationalities (FUEN) en de Youth of European Nationalities (YEN).

Overzicht van de doelen van het netwerk:

Het stimuleren van Europese meertaligheid, door het leveren van een effectieve bijdrage aan het bereiken van het doel – het leren van talen: naast de moedertaal tenminste twee andere talen voor kinderen vanaf een vroege leeftijd en door levenslang leren, bij gebruik van de minderheidstalen die in de regio actief worden gesproken.

  • Behoud van de taalkundige verscheidenheid in Europa en vooral behoud van de bedreigde minderheidstalen, door het verhogen van het prestige en de waardering ervan, vooral binnen de Europese context van meertaligheid.
  • Het benutten van de regionale kansen voor het onderwijs, samen met mensen uit de praktijk, experts en beleidsmakers en het creëren van taalvriendelijke omgevingen in de Europese regio’s, waarbij de minderheidstalen een rol dienen te spelen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een Europese taalbeleid waarvan minderheidstalen een onderdeel uitmaken en het mainstreamen van de resultaten van het netwerk.
  • Het opzetten van een professioneel netwerk, om de doelen te verwerkelijken en om advies en ondersteuning te bieden en versterkte Europese samenwerking te stimuleren, vooral voor taalleraren en voor onderwijsinstellingen voor minderheidstalen.

De partner organisaties in RML2future