Life Long Learning

Over wie wij zijn

Thuis in de regio, sterk in Europa, veelzijdig in onze talen!

Language diversity is een tweejarige Europese campagne die mensen bewust probeert te maken van de meertaligheid en taalkundige verscheidenheid in Europa.

Wij sluiten ons aan bij het Europese doel met betrekking tot meertaligheid – dat inhoudt dat elke Europeaan naast zijn moedertaal nog twee andere talen zou moeten beheersen. We willen mensen motiveren om talen te leren en hen informeren over de voordelen van meertaligheid. Daarbij leggen wij een bijzondere nadruk op het verhogen van de waardering voor regionale en minderheidstalen, om daarmee bij te dragen aan het behoud van de taalkundige verscheidenheid in Europa. Centraal in het project staan de ontwikkeling van en het aanbieden van middelen en producten, die zijn aangepast aan de context en aan de doelgroep, en die bedoelt zijn om informatie te bieden en om begrip te kweken. Daarbij baseren wij ons op nieuwe wetenschappelijke inzichten over de positieve effecten van meertaligheid.Met onze Europese bewustwordingscampagne ondersteunt ons language diversity team bestaande sportieve, culturele en jongeren-events die een regionale, landelijke of Europese uitstraling hebben.We gebruiken vooral de mogelijkheden van sociale netwerken en social campaigning op het internet, met name op Facebook en YouTube. Met deze homepage willen we graag iedereen die geïnteresseerd is uitnodigen om meer te weten te komen over het onderwerp meertaligheid en taalkundige verscheidenheid, vooral met betrekking tot de regionale en minderheidstalen in Europa.

De campagne wordt ondersteund met middelen van de Europese Commissie (2012-2013).

Language diversity heeft de volgende doelen:

  • Mensen bewust maken van meertaligheid en het leren van talen binnen de Europese context
  • Het ontwikkelen van inzicht in de betekenis van meertaligheid en motivatie voor het leren van talen
  • Het creëren van een positief imago voor meertaligheid en taalkundige verscheidenheid, inclusief voor de talen die regionaal al gesproken worden, versterken van de waardering voor de Europese waarde van de regionale en minderheidstalen
  • Het creëren van “taalvriendelijke omgevingen” en het leveren van een duurzame bijdrage aan het behoud en het op een positieve wijze gebruiken van de taalkundige verscheidenheid in Europa
  • Meertaligheid en taalkundige verscheidenheid zichtbaar maken in het openbaar.

language diversity banner