Life Long Learning

politie

Thuis in de regio, sterk in Europa,
Bescherm onze talen met de language diversity politie!

Het vierde lid van ons team is de politie. Hij beschermt de minderheidstalen en helpt hen om bekend te worden en is er wanneer er problemen zijn. Als grensbewaker zet de language diversity politie zich in voor het begrip tussen mensen met een verschillende taalkundige en culturele achtergrond.

De politie “controleert”, bijv. door middel van een taalquiz of door een verrassende begroeting in een minderheidstaal. Het is daarbij belangrijk dat deze “controles” een positieve ervaring worden en dat de personen die worden aangesproken op een leuke manier met het thema meertaligheid en taalkundige verscheidenheid in aanraking komen.