Life Long Learning

Partners

partner_FUEV

FUEN – Federal Union of European Nationalities

De Federal Union of European Nationalities (FUEN) is de overkoepelende organisatie van de Europese autochtone minderheden. De FUEN werd in 1949 opgericht en vertegenwoordigt meer dan 90 organisaties van Europese minderheden in meer dan 30 Europese landen.

In overeenstemming met haar statuten en met haar Handvest van de autochtone, nationale minderheden zet de FUEN zich in voor het behoud en het ondersteunen van de identiteit, de cultuur, de rechten en de tradities van de Europese minderheden. De FUEN vertegenwoordigt de belangen van de Europese minderheden op regionaal, nationaal en vooral op Europees niveau en spreekt namens de minderheden bij internationale organisaties, zoals met name bij de Europese Unie en de Raad van Europa, bij de VN en bij de OVSE.

Het behoud van de taalkundige verscheidenheid en de actieve bevordering van talen, met name door het gebruik van de minderheidstalen, is één van de zwaartepunten in de activiteiten van de FUEN. Het doel daarbij is de ontwikkeling van een coherent taalbeleid waarin de regionale en minderheidstalen aan bod komen. De FUEN is een ervaren organisatie op het gebied van taalbeleid en het behoud van taalkundige verscheidenheid.

Contact

FUEN / FUEV
Federal Union of European Nationalities
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Duitsland

Tel.: +49 461 128 55
Fax: +49 461 180 70 9

Email: info@fuen.org
Internet: www.fuen.org
Facebook: www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE

 

 

partner_JEV

YEN – Youth of European Nationalities 

De Youth of European Nationalities (YEN) is een netwerk van 40 jongerenorganisaties van de Europese autochtone nationale minderheden. De YEN zet haar in voor de belangen van de minderheden; daarbij ligt de focus op jongeren en jonge volwassenen die behoren tot de Europese minderheden. Samen met haar lidorganisaties streeft de YEN naar het opbouwen van een dynamisch en actief netwerk van jongerenorganisaties in een multicultureel en meertalig Europa.

Het belangrijkste doel van de YEN is het behoud en de ontwikkeling van de cultuur, taal, identiteit en de rechten van de autochtone, nationale minderheden. Met de slogan “Living Diversity – Vielfalt leben” zet de YEN zich in voor het behoud van de taalkundige en culturele verscheidenheid in Europe en voor deelname aan een Europese samenleving die is gebaseerd op waarden als tolerantie, gelijkheid, verscheidenheid, meertaligheid en het tegengaan van discriminatie.

Een specifiek zwaartepunt zijn het jongerenwerk en het werken met jonge volwassenen. De contacten en de kennis over verscheidenheid en spanningen tussen culturen die hierbij ontstaan, stimuleren de jongeren om actief te worden en om zelfbewust op te treden als ambassadeur voor hun eigen minderheid en voor de Europese minderheden in het algemeen.
Contact

YEN – JEV
Jugend Europäischer Volksgruppen
Youth of European Nationalities

Postbus 640228
D-10048 Berlijn

E-Mail: office@yeni.org
Internet: www.yeni.org
Facebook: www.facebook.com/yeni.org

 

 

 

partner_WITAJ

Domowina / WITAJ-Taalcentrum

De Domowina is een politiek onafhankelijke en zelfstandige federatie van de Sorben en ook de overkoepelende organisatie voor Sorbische verenigingen in de gebieden Ober- en Niederlausitz. Ze is de belangengroep voor het Sorbische volk en is vooral actief in het gebied waar de Sorben leven, in de Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen.

Sinds de organisatie opgericht werd in 1912 heeft Domowina zich ingezet voor het behoud, de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van de taal, cultuur en de tradities van het Sorbische volk. Als overkoepelende organisatie brengt zij Sorben en Sorbische verenigingen samen en behartigt hun belangen in het openbaar, ten overstaan van parlementen, instituten en overheden op het niveau van gemeenten, districten, deelstaten en de federale Duitse overheid, en ook internationaal.

Het WITAJ-Taalcentrum werd in 2001 opgericht als een zelfstandige afdeling van de Domowina. Het Taalcentrum is gevestigd in Bautzen/Budyšin. In Cottbus/Chośebuz is een afdeling die verantwoordelijk is voor het gebied Niederlausitz.

Het woord witaj betekent hallo / welkom.

Het is de taak van het WITAJ-Taalcentrum om activiteiten te ontwikkelen om het Obersorbisch en het Nedersorbisch te behouden en te verspreiden. Daarbij ligt de nadruk op het levendig en authentiek onderwijzen van de Sorbische talen in de kleuterscholen en in scholen. Volwasseneducatie vindt plaats door middel van taalcursussen enerzijds en anderzijds door middel van trainingen aan pedagogen, leerling-onderwijzers en leraren.

Voor iedereen die Sorbisch leert stelt het Taalcentrum moderne en attractieve leermiddelen ter beschikking en organiseert het taalprojecten met een ervaringsgericht onderwijskarakter. Het WITAJ-Taalcentrum is daarnaast de uitgever van het kindertijdschrift “Płomjo” en het tijdschrift voor leraren “Serbska šula” (Sorbische school).

Kontakt
Domowina − Bund Lausitzer Sorben e. V.
WITAJ-Sprachzentrum Bautzen

Postplatz 3
D-02625 Bautzen
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 550 400
Fax: 03591 / 550 375

E-Mail: witaj-bautzen@sorben.com
Internet: www.witaj-sprachzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/domowina.witajsprachzentrum

 

 

partner_vog

SYNEUPEDIA VoG (Synergiën voor Europese Pedagogiek) 

De Duitstalige Gemeenschap (afgekort DG) is een zelfstandige en in grote mate autonoom agerende entiteit, die als federale eenheid binnen de federale structuren van België ingebed is.

SYNEUPEDIA VoG is een vereniging van ervaren leraren uit verschillende Europese lidstaten, die al vaker succesvol meegewerkt hebben aan verschillende Europese projecten en instituten. Het doel van SYNEUPEDIA is om onderwijsinitiatieven en projecten te bevorderen en om publicaties van de Europese Unie voor te bereiden. De vereniging bestaat uit individuen, verenigingen, stichtingen en ondernemingen.

Kontakt
Syneupedia VoG

Asteneter Straße 61
B-4711 Walhorn
België

E-Mail: geonickuppens@hotmail.com

 

 

partner_wachstumszentrum

 

De regio Zuid-Denemarken en zijn Groei-Centrum – succes voor de Duits-Deense regio

De regio Zuid-Denemarken in Denemarken bestaat uit het zuiden van Noord-Jutland (ten noorden van de rivier de Kongeå), het noordelijke deel van Zuid-Jutland (ten zuiden van de Kongeå) en het eiland Funen; de hoofdstad is Vejle. De belangrijkste taak voor de regio Zuid-Denemarken is de gezondheidszorg. Verder is de regio verantwoordelijk voor regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Denemarken. Zuid-Denemarken heeft 1,18 miljoen inwoners, en een derde van hen beheerst Duits en Deens. De regio Zuid-Denemarken is de grootste werkgever in de regio met ongeveer 25.000 werknemers.

De region Zuid-Denemarken is de hoofdpartner van het project “Groei-Centrum – succes voor de Duits-Deense regio”. Het Groei-Centrum moet eraan bijdragen dat het noorden van Schleswig-Holstein en de regio Zuid-Denemarken zich ontwikkelt van een grensregio tot een groeiregio. Dit zal in drie fases gebeuren.

In dit model-project is het gelukt om alle belangrijke spelers uit de gehele regio Zuid-Denemarken-Schleswig-K.E.R.N. bijeen te brengen om de grensoverschrijdende sterke punten zichtbaar te maken. Het project Groei-Centrum, dat nog tot 31 december 2013 loopt, wordt gesubsidieerd uit middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Wachstumszentrum
Vækstcentret

Plantagevej 4
DK-6330 Padborg
Denemarken

Tel.: +45 73 67 41 26

E-Mail: info@vaekstcentret.eu
Internet: www.wachstumszentrum.eu