Life Long Learning

Feiten

Jullie vinden hier een selectie aan feiten over talen en meertaligheid. In onze diversity toolkit hebben we een flyer met de belangrijkste elementen hiervan – voor jullie evenementen!

FEITEN OVER TALEN

In Europa kun je met recht van een talenwirwar spreken

De Raad van Europa – de organisatie die uit 47 Europese staten bestaat – heeft het over 220-230 autochtone talen, met in totaal ongeveer 100 miljoen sprekers. Volgens de Raad van Europa wordt het Baskisch beschouwd als de oudste taal die op dit moment in Europa wordt gesproken.

Volgens officiële cijfers van de Europese Unie (EU) zijn er naast de 24 officiële EU-talen nog 60 andere regionale of minderheidstalen. Het aantal burgers die deze talen spreken bedraagt 40 miljoen.

Christoph Pan, een expert, heeft het aantal talen in Europa berekend en komt op 90 talen, waarvan 37 als nationale taal worden gesproken en 53 talen moeten worden beschouwd als “talen zonder een staat”.

Tot de grotere talen zonder een staat behoren het Catalaans en Occitaans met elk ongeveer 6 miljoen mensen. Deze talen hebben meer sprekers dan bijvoorbeeld het Fins (5 miljoen), Deens (5 miljoen), Noors (4 miljoen) en Kroatisch (4,5 miljoen), die allemaal wel nationale talen zijn. Maar ook talen als het Welsh, Baskisch, Fries (in Nederland), Bretons en enkele talen van volken in Rusland zoals Baskirisch en Tsjoevasch zitten boven de kritische grens.

Deze kritische grens om als taal te overleven wordt geschat op 300,000 mensen. Dat betekent dat ongeveer 80% van de Europese minderheidstalen in gevaar zijn. Het is daarom dringend noodzakelijk om de Europese minderheden te beschermen en ze te ondersteunen.

Onder de kritische grens bevindt zich de grote meerderheid van regionale en minderheidstalen, zoals Ladinisch, Retoromaans, Sorbisch, Noord-Fries en Kasjoebisch. 

In elk van de 36 Europese landen met meer dan 1 miljoen inwoners zijn er tenminste drie minderheden. In andere woorden: de landen in Europa hebben geen homogeen staatsvolk.

Elke zevende Europese burger behoort tot een etnische, nationale minderheid. 

 

FEITEN OVER MEERTALIGHEID

De EU-burgers hebben een positieve houding ten opzichte van meertaligheid. 88% van hen zijn ervan overtuigd dat het erg nuttig is om naast hun moedertaal ook andere talen te spreken en vrijwel alle EU-burgers (98%) vindt dat het leren van talen zeer belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen.

Daartegenover staat dat op dit moment maar een vierde (25%) van de EU-burgers tenminste twee andere talen spreekt.

De meerderheid van de Europese burgers (81%) is van mening dat alle talen die in de EU worden gesproken gelijk moeten worden behandeld.

Een studie uitgevoerd door de Europese Commissie (2009) geeft een samenvatting van de wetenschappelijke kennis over de positieve effecten van meertaligheid.

Meertaligheid en praktische kennis van talen zijn een voorwaarde voor interculturele dialoog, voor deelname aan de samenleving en voor mobiliteit en ook voor het begrip voor Europese waarden en voor onze culturele erfgoed.

Meertaligheid is een positieve factor voor het aanleren van sector-overschrijdende sleutelcompetenties, voor het verbeteren van de prestaties bij het denken, leren, het oplossen van problemen en communiceren en een bron voor creatief en innovatief denken.

Creativiteit en innovatie zijn sleutelcompetenties voor employability, concurrentievermogen en het ontwikkelen van ondernemingszin.

 

Fakten zur Mehrsprachigkeit (PDF)

 

Quellen:
Eurobarometer 2012 “Die europäischen Bürger und ihre Sprachen”
EUROMOSAIC I Studie, 1996, Fig.9
Europäisches Fremdsprachenzentrum, Europarat
Europäische Kommission
“Ik snack platt, du ok?”, In: ZEIT ONLINE
Pan, Christoph/Pfeil, Beate Sibylle, National Minorities in Europe – Handbook, Braumüller 2003
Prof. Dr. Els Oksaar, In: Předskok z dwěmaj rěčomaj, Hg. v. Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2005
Prof. Dr. Jeroen Darquennes, University of Namur (Belgium)
Prof. Dr. Tatiana Smirnowa, Lehrstuhl für Ethnographie der Staatlichen Universität Omsk “F.M. Dostojewskij”
Prof. Dr. Wolfgang Wölck, Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit Brüssel und Staatsuniversität New York
Studie über den Beitrag der Mehrsprachigkeit zur Kreativität, Europäische Kommission 2009