Life Long Learning

Kdo jsme

Sympatičtí v regionu, silní v Evropě, rozmanití v našich jazycích!

Language diversity je dvouletá evropská kampaň, která zaměřuje pozornost na vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost v Evropě.

Následujíce evropský cíl vícejazyčnosti – každý Evropan by měl vedle svého mateřského jazyka ovládat další dva jazyky – chceme motivovat lidi k tomu, aby se učili jazyky, a informovat o výhodách vícejazyčnosti. Zvláštní důraz klademe na to, abychom zvýšili uznání regionálních jazyků a jazyků menšin, a tím přispěli k udržení jazykové rozmanitosti Evropy.

Ve středu zájmu projektu stojí vývoj a nabídka nástrojů a produktů  specifických jak pro určité cílové skupiny, tak i kontextově, které slouží k senzibilizaci a zprostředkování informací. Opíráme se přitom o nové vědecké poznatky o pozitivních efektech vícejazyčnosti.

Náš language diversity team podporuje stávající události s regionálním, nadregionálním a evropským působením v oblasti sportu, kultury a aktivit pro mládež naší evropskou senzibilizační kampaní.

Využíváme především možností sociálních sítí a sociálních kampaní na internetu, obzvláště Facebook  a YouTube.

Touto stránkou bychom chtěli pozvat každého zájemce a každou zájemkyni, aby se dozvěděli více o tématu vícejazyčnost a jazyková rozmanitost, s přihlédnutím k regionálním jazykům a jazykům menšin v Evropě.

Kampaň je podporována za pomoci Evropské komise (2012-2013).

Cílem Language diversity je:

  • senzibilizace v oblasti vícejazyčnosti a učení se jazyků v evropském kontextu
  • vytváření povědomí o vícejazyčnosti a motivace k učení se jazykům
  • vytvoření pozitivního image vícejazyčnosti a jazykové rozmanitosti zapojením regionálních jazyků, posílení uznání evropské hodnoty regionálních jazyků a menšinových jazyků
  • tvorba pro jazyky přívětivého prostředí a trvalého přispění k udržení a pozitivnímu užívání jazykové rozmanitosti v Evropě
  • veřejná viditelnost vícejazyčnosti a jazykové rozmanitosti

language diversity banner