Life Long Learning

Mezinárodní folklórní festival “Łužica/Lausitz/Lusatia”

Folklorefestival

Folklórní festival „Łužica/Lausitz/Lusatia 2013“

Od 11. do 14. července 2013 se konal v Lužici již 10. Mezinárodní folklórní festival „Łužica/Lausitz/Lusatia“. Taneční a folklórní skupiny lužických Srbů si opět pozvaly 10 souborů z celého světa, aby mohly publiku nabídnout rozmanitý a pestrý program.

Organizátorem byla Domowina – Spolek lužických Srbů společně s mnoha dalšími lokálními partnery.

Dvoujazyčná Lužice v trojzemí Německo, Polsko, Česko je jedním z regionů, na které zaměřujeme naši senzibilizační kampaň. Language diversity team byl na folklorním festivalu přítomný, poskytoval bližší informace ke všem účastnícím se jazykům a realizoval mnoho různých akcí. Obzvláště chtěl oslovit ty, kteří se dosud jen málo zabývali vícejazyčností a jazyky v regionu.

Kde jinde mohla být jazyková rozmanitost důležitější než na slavnosti, která oslavuje kulturní tradice a zvyky? Návštěvníci mohli zažít flashmoby, rozhovory, hry, podcasty a akce s týmem language diversity!

Fotografíe

Folklore Postoffice 3

Evropský den jazyků  se bude slavit každoročně 26. září z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku. Vyhlášen byl Evropský den jazyků v roce 2001, Evropském roce jazyků. V současné době je tento den v bezmála 45 zemích užíván pro různé akce. Cílem akčního dne je přispět k uznání všech jazyků a kultur a podporovat vícejazyčnost v celé Evropě v přesvědčení, že jazyková rozmanitost může přispět k lepšímu porozumění mezi kulturami a že patří k centrálním dílům kulturního dědictví našeho kontinentu. K příležitosti tohoto dne budou v celé Evropě organizovány početné akce: akce pro děti a s dětmi, programy v TV a rádiu, jazykové kurzy a konference.

 

 

 

Více informací: www.folklorefestival-lausitz.de

 

Festival Flyer

Folklore Postoffice 1Folklore Luftballons
FolkloreGroupFolklore Postoffice 2