Life Long Learning

Velikonoční seminář 2013

Osterseminar2-s

Language diversity team v Západním Frísku (Nizozemí)

V termínu 23. – 29. března 2013 se language diversity team zúčastnil Velikonočního semináře Mládeže evropských národních skupin (MENS) v západofríském Grou (Nizozemí).

Na semináři bylo přítomno přes 90 mladých zástupců z 25 různých menšin Evropy, mezi nimi Frísové, Dáni, lužičtí Srbové a západotrácijští Turci z Německa, Kašubové z Polska, korutanští Slovinci a burgenlandští Chorvaté z Rakouska, Ládinové a Němci z jižních Tyrol, a také  Arumuni z Albánie, Makedonie, Srbska a Rumunska.

Tým využil akci k realizaci kampaně za vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost v regionu Západní Frísko. Současně vystoupil tým poprvé jako „language diversity policie“ a testoval profesní skupinu policistů jakožto vyslanců kampaně. Tým byl přítomný celý týden a realizoval různé akce.

S pomocí více než stovky účastníků jsme upozornili obyvatele regionu díky spontánním akcím v okolí malé vesnice Grou a během jednoho většího flashmobu v centru města Leeuwarden/Ljouwert na jazykovou rozmanitost, menšiny v Evropě a na region Frísko. Naším cílem bylo nasadit mladé lidi z celé Evropy jako multiplikátory pro jazykovou rozmanitost a s jejich pomocí upozornit kolemjdoucí ve Frísku na otázku vícejazyčnosti. Ukázali jsme fríské menšině, ale také nizozemskému většinovému obyvatelstvu, že považujeme fríštinu za důležitou a že v Evropě existuje vedle fríštiny celá řada jiných jazyků. S velkými transparenty a hesly v různých jazycích a šílenými skupinovými pózami jsme na nás upozorňovali kolemjdoucí. Každý kolemjdoucí se musel, dřív než mohl pokračovat v cestě, rozhodnout pro „jazykovou“ bránu tvořenou dvěma zástupci jednoho z jazyků menšiny a naučil se pak, „Ahoj“ a „Na zdraví“ v dánštině, chorvatštině, lužické srbštině, arumunštině a mnoha dalších jazycích. Slogan „Praat mar Frysk“ (Mluv přece frísky) na našich sladkostech a naše barevné produkty potěšily každého.

Společně s mladými účastníky z celé Evropy, obzvláště však s obyvateli z cílových regionů naší kampaně – jako je Lužice a německo-dánský příhraniční region – jsme vedli rozhovory o jazycích a identitě. Tyto a všechny naše aktivity jsme zachytili v krátkých filmech a podcastech.

 

Mimo jiné si náš tým vyměnil zkušenosti s promotérem fríského jazyka – Afûk – a získal tak důležitý kontakt ke kampani „Praat mar Frysk“ („Mluv přece frísky“).

 

Více fotografií:  http://pinterest.com/languaged/ 

K podcastům:

Osterseminar1-s
Osterseminar3-s
Osterseminar4-s
ConneXt2013-s