Life Long Learning

Historie

RML2future_logo

RML2future – Síť pro vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost v Evropě

Evropská senzibilizační kampaň  language diversity se vyvinula z práce RML2future – sítě pro vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost v Evropě. Přes tři roky budovaná – od 2009 do 2012 – a Evropskou komisí financovaná síť RML2future s několika partnery z celé Evropy se věnuje podpoře vícejazyčnosti a jazykové rozmanitosti v Evropě 21. století, za aktivního zapojení regionálních jazyků a jazyků menšin (RML – regional- and minority languages).  Z nutnosti zvýšeného uznání regionálních jazyků a jazyků menšin vznikl nápad iniciovat jazykovou a senzibilizační kampaň za pomoci informačních a komunikačních technologií a regionální realizace: language diversity.

Síť RML2future je proto rámcem a bází, ze které language diversity vznikla. Síť podporuje tuto kampaň tím, že výsledky z oněch třech let předává týmu language diversity. Síť pro vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost uskutečnila v průběhu své činnosti společně s různými aktéry pracovní setkání, konference a propagační turné, vyvinula propagační a informační materiály k evropské vícejazyčnosti a jazykové rozmanitosti, a taktéž zveřejnila dokumentace, zprávy a manuály. Tyto materiály lze najít v archívu na našem webu.

Síť RML2future zahrnuje oblasti rané vícejazyčnosti, jazykové certifikace, vzdělávání dospělých, jazykového plánování a jazykové politiky. Za účelem využití regionálních vzdělávacích potenciálů ve vzájemné spolupráci praktiků, expertů a managementu síť usiluje o vytváření nutného know-how v oblasti jazykového plánování a jazykové politiky u zúčastněných. RML2future má za cíl stát se kompetenčním centrem v oblasti regionálních jazyků a jazyků menšin, stejně jako vícejazyčných regionů. Bází sítě je přes 100 organizací evropských autochtonních, národních menšin sjednocených ve Federální unii evropských národností (FUEN) a Mládeži evropských národních skupin (MENS).

Přehled cílů sítě:

  • Podpora evropské vícejazyčnosti, prostřednictvím efektivního přispění k dosažení cíle – osvojení minimálně dvou dalších jazyků vedle mateřského jazyka od raného dětství a skrze celoživotní učení – za využití jazyků menšin aktivních v regionech.
  • Zachování jazykové rozmanitosti v Evropě a především ohrožených jazyků menšin, skrze zvýšení jejich prestiže a uznání, především v evropském kontextu vícejazyčnosti.
  • Čerpání regionálních vzdělávacích potenciálů ve spolupráci praktiků,expertů a managementu, jakož i vytvoření jazykově přátelského prostředí v evropských regionech se zapojením jazyků menšin.
  • Spolupůsobení na vývoji a realizaci Evropské jazykové politiky sezapojením jazyků menšin a také mainstreaming výsledků sítě.
  • Etablování profesionální sítě za účelem realizace cílů a také k poradenství,podpoře a iniciace zesílené evropské spolupráce, především učitelů jazyků a jazykových zařízení jazyků menšin.

 

Zde více o partnerech RML2future