Life Long Learning

Evropský den jazyků

Návštěva Evropského dne jazyků v Lužici / Łužica 
Europäischer Tag der Sprachen_Logo

Který den by mohl být pro language diversity vhodnější, abychom mohli dělat reklamu jazykové rozmanitosti a vícejazyčnosti, než Evropský den jazyků? Dne 26. září 2012, na Evropský den jazyků, byl language diversity tým na návštěvě v Srbském školním a kulturním centru in Budyšíně/Budyšin v Lužici.

V rámci interkulturního týdne okresu Budyšín/Budyšin se tam konal Den slovanských kultur. Žákům všech věkových kategorií jsme na čtyřech různých stanovištích k tématu vícejazyčnost a jazyková rozmanitost hravým způsobem přiblížili toto téma, se zvláštním zaměřením na slovanské jazyky. K tomuto účelu byly mimo jiné připraveny dvě verze jazykového kvízu v německém a lužickosrbském jazyce – pro děti a mládež popř. mladé dospělé. V kvízu byly testovány znalosti žáků k tématu jazyků, ale také jejich asociační schopnosti. Díky společnému vyhodnocení kvízu s žáky mohl language diversity team detailně vysvětlit správné odpovědi. Vedle kvízu byla žákům nabídnuta Morseova abeceda a také praktický úvod do mezinárodního Morseova kódu, neboť i morseovka je komunikační cesta – nazývána také „postup předání písmen a znaků“. Žáci měli rozluštit námi zadaný Morseův kód (rěč / Sprache / language diversity), a později si sami vymyslet nějaký kód, který spojují s pojmem „jazyk / jazyky“. 

Evropský den jazyků  se bude slavit každoročně 26. září z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku. Vyhlášen byl Evropský den jazyků v roce 2001, Evropském roce jazyků. V současné době je tento den v bezmála 45 zemích užíván pro různé akce. Cílem akčního dne je přispět k uznání všech jazyků a kultur a podporovat vícejazyčnost v celé Evropě v přesvědčení, že jazyková rozmanitost může přispět k lepšímu porozumění mezi kulturami a že patří k centrálním dílům kulturního dědictví našeho kontinentu. K příležitosti tohoto dne budou v celé Evropě organizovány početné akce: akce pro děti a s dětmi, programy v TV a rádiu, jazykové kurzy a konference.

 

Fotky:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263228553798798.62223.199367046851616&type=1

 

Europäischer Tag der Sprachen1-sEuropäischer Tag der Sprachen2-sEuropäischer Tag der Sprachen3-s