Life Long Learning

Jazykový kvíz

Jazykový kvíz

Jazykovým kvízem mohou být testovány znalosti žáků i dospělých na téma jazyků, ale také jejich asociační schopnosti.

Kvíz nabízíme ve dvou různých verzích v německém a lužickosrbském jazyce. Jednodušší verze je zamýšlena pro děti, těžší pak pro mládež a dospělé.3

 

Sprachenquiz Kinder (Powerpoint)

Sprachenquiz Erwachsene (Powerpoint)

Sprachenquiz Kinder (Deutsch, PDF)

Sprachenquiz Kinder (Sorbisch, PDF)

Sprachenquiz (Deutsch, PDF)

Sprachenquiz (Sorbisch,PDF)