Life Long Learning

BRANDVÆSEN

Regional sympati, europæisk styrke,
redning ved handling – brandvæsnet!

Brandvæsnet redder de udryddelsestruede mindretalssprog (f.eks. nordfrisisk) og kæmper for flersprogethed og er sprogmangfoldighedens “helt”.
“Passion” er nøgleordet for de mange aktioner – brandvæsnet arbejder hovedsageligt på frivilligt plan og af ren og skær overbevisning. Også vores handlinger styres af overbevisningen om, at den sproglige mangfoldighed er en vigtig komponent, som skal beskyttes og reddes. I den sammenhæng er brandvæsnet altid kampklart, sporty og ikke mindst aktivt. DU bliver således også opfordret til at handle og fremme den kulturelle mangfoldighed – ved at DU f.eks. bidrager til de 1 mio. underskrifter!

Handling er det modsatte af kedsomhed og dermed énsprogethedens endeligt. Brandvæsnet slukker brande, hvilket kan overføres på konflikter som følge af sprogbarrierer. Midlet til at slukke branden med er ikke vand, men sprogindlæring. Brandvæsnet hjælper mindretalssprogene og DIG med også at opnå jobmæssige fordele gennem flersprogethed. For brandvæsnet er der ikke forskel på liv – for os er der en merværdi forbundet med hvert enkelt sprog, der tales. For os er det vigtige mindretalssprogenes ligeværdighed.