Life Long Learning

Undervisningsscenarier

Poliglotto: sprog i Europa – undervisningsmateriale for lærere

Med publikationen „Poliglotto – sprog i Europa” ønsker vi at stille undervisningsscenarier til rådighed for lærerne, således at de på bedre vis kan integrere emnet sproglig mangfoldighed i Europa i deres undervisning.

Det særlige ved netop denne udgivelse er, at der lægges fokus på mindretalssprogene og de små sprog i Europa.

Det foreliggende lærerhæfte indeholder information om mindretalssprog i Europa og en række ide-udkast til, hvordan emnet kan inddrages i undervisningen. Derudover giver det som indstiksark til eleverne; konkrete undervisningsideer, som enten kan bruges som kopiforlæg for eleverne eller kan gives til dem som original.

Poliglotto kan med fordel bruges på folkeskoleniveau og på mellemtrinnet.

Der er ikke tale om en færdig undervisningsrække, men en modificerbar idesamling: