Life Long Learning

Easter Seminar 2013

Osterseminar2-sLanguage diversity-teamet i Vestfrisland (Nederlandene)

Language diversity-teamet deltog fra den 23. til 29. marts 2013 i de europæiske mindretals ungdomsorganisations (YEN) påskeseminar i det vestfrisiske Grou (Nederlandene).
Over 90 ungerepræsentanter fra 25 forskellige europæiske mindretal var til stede under seminaret, herunder frisere, danskere, sorbere og tyrkere fra Vesttrakien bosiddende i Tyskland, kaschuberne fra Polen, slovenere fra Kärnten og Burgenland-kroater fra Østrig, ladinere og tyskere fra Sydtyrol samt armorunere fra Albanien, Makedonien, Serbien og Rumænien.
Teamet benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på kampagnen for flersprogethed og sproglig mangfoldighed i regionen Vestfrisland. Desuden optrådte teamet for første gang som „language diversity police“ og testede politigruppen som ambassadører for kampagnen. Teamet viste deres ansigt hele ugen igennem og havde gang i forskellige aktiviteter.
De over 100 deltagere var med til at skabe opmærksomhed omkring sproglig mangfoldighed, mindretal i Europa og regionen Frisland hos regionens indbyggere. Dette skete gennem spontane aktioner i og omkring den lille landsby Grou og til en større flashmob i centrum af byen Leeuwarden/Ljouwert. Vi havde som mål at bruge unge fra hele Europa som multiplikatorer for sproglig mangfoldighed og med deres hjælp at vække en opmærksomhed hos de forbipasserende i Frisland for flersprogethed. Vi viste det frisiske mindretal, men også den nederlandske flertalsbefolkning, at det frisiske sprog er vigtigt for os, og at der findes utallige sprog i Europa ud over frisisk. De forbipasserendes interesse blev vakt med store skilte med budskaber på forskellige sprog og skøre gruppeformationer. Den enkelte forbipasserende skulle – inden han/hun kunne fortsætte – vælge en „sprog“-port, som blev dannet af to repræsentanter for et mindretalssprog, og i den forbindelse lærte han/hun at sige „hallo“ og „skål“ på dansk, kroatisk, sorbisk, aromunisk og mange andre sprog. Særligt populære var vores slik og andre farvestrålende produkter med påskriften „Praat mar Frysk“ (Så tal dog frisisk).
Sammen med vores unge deltagere fra hele Europa og navnlig med indbyggerne fra fokusregionerne for vores kampagne – herunder Lausitz og den dansk-tyske grænseregion – lavede vi interviews om sprog og identitet. Disse interviews og alle vores andre aktiviteter er blevet foreviget i kortfilm og podcasts.

Derudover havde vores team lejlighed til at tale med promotoren for det frisiske sprog – Afûk – og fik herved en vigtig kontakt i forhold til kampagnen „Praat mar Frysk“ („Så tal dog frisisk”).

 

Flere billeder: http://pinterest.com/languaged/

Til podcasts:

 

Osterseminar1-s
Osterseminar3-s
Osterseminar4-s
ConneXt2013-s