Life Long Learning

International Folklore Festival “Łužica/Lausitz/Lusatia”

FolklorefestivalFolklore-festival „Łužica/Lausitz/Lusatia 2013“

Fra den 11. til 14. juli 2013 bliver der i Lausitz afholdt den 10. internationale folklore-festival „Łužica/Lausitz/Lusatia“. Danse- og folkloregrupper fra sorberne i Lausitz inviterer igen i år 10 grupper fra hele verden til området for at tilbyde det interesserede publikum et bredt og farverigt program.
Arrangøren bag er Domowina – paraplyorganisationen for sorberne i Lausitz samt en række andre lokale partnere.

Folklore Postoffice 3Det tosprogede Lausitz i trekantsområdet mellem Tyskland, Polen og Tjekkiet udgør en af fokusregionerne for vores opmærksomhedsskabende kampagne. Language diversity-teamet deltager i folklore-festivalen for at stille baggrundsinformation om de deltagende sprog til rådighed og gennemføre en række forskellige aktiviteter. Vi ønsker navnlig at nå ud til dem, som på nuværende tidspunkt kun ved ganske lidt om flersprogethed og sprog i regionen.
I hvilken sammenhæng ville den sproglige mangfoldighed have større betydning end ved en fest, som netop fejrer de kulturelle traditioner samt skik og brug? Så indstil jer på at være vidne til flashmobs, interviews, lege, podcasts og aktiviteter med language diversity-temaet!

Flere informationer: www.folklorefestival-lausitz.de

Festival Flyer

Folklore Postoffice 1Folklore Luftballons

FolkloreGroupFolklore Postoffice 2