Life Long Learning

Hvem er vi?

Regional sympati, europæisk styrke, sproglig mangfoldighed!

Language diversity er en to-årig europæisk kampagne, som sætter fokus på flersprogethed og sproglig mangfoldighed i Europa.

Med det europæiske mål om flersprogethed for øje – alle europæere skal kunne tale to yderligere sprog ud over modersmålet – ønsker vi at motivere mennesker til at lære sprog og oplyse om fordelene ved flersprogethed. Vi fokuserer navnlig på at styrke anerkendelsen af regionale og mindretalssprog og dermed bidrage til fastholdelsen af en sproglig mangfoldighed i Europa.

Projektets kerneelement er udvikling og tilbud af kontekst- og målgruppespecifikke redskaber og produkter til opmærksomhedsskabelse og informationsformidling. I den forbindelse tager vi udgangspunkt i de nye videnskabelige sammenhænge i forbindelse med flersprogethedens positive effekter.

Vores language diversity-team understøtter eksisterende events med regional, tværregional og europæisk betydning på sports-, kultur- og ungeområdet ved hjælp af vores europæiske opmærksomhedsskabende kampagne.

Vi udnytter navnlig mulighederne, som sikres gennem sociale netværk og sociale kampagner på internettet, særlig Facebook og YouTube.

Med denne side ønsker vi at invitere alle interesserede til at udvide deres horisont inden for flersprogethed og sproglig mangfoldighed under hensyntagen til regionale og mindretalssprog i Europa.

Kampagnen støttes af Europa-Kommissionen (2012-2013).

Language diversity har følgende mål:

  • Opmærksomhedsskabelse omkring flersprogethed og sprogindlæring i en europæisk kontekst
  • Bevidsthedsskabelse vedrørende flersprogethed og motivation til sprogindlæring
  • Skabelse af et positivt image for flersprogethed og sproglig mangfoldighed under hensyntagen til de regionale sprog, styrket anerkendelse af den europæiske værdi af regionale og mindretalssprog
  • Skabelse af sprogvenlige miljøer og et bæredygtigt bidrag til bevarelsen og den positive udnyttelse af den sproglige mangfoldighed i Europa.
  • Offentlig synlighed for flersprogethed og sproglig mangfoldighed

language diversity banner