Life Long Learning

POLITI

Regional sympati, europæisk styrke,
beskyttelse af vores sprog ved language diversity-politiet!

Fjerde team-medlem er politiet. De beskytter mindretalssprogene og hjælper dem med at blive kendte og er til stede, når der opstår problemer. Som grænsevagter kæmper language diversity-politiet for forståelse mellem mennesker med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.

Politiet udfører “kontroller”, f.eks. ved hjælp af en sprogquiz eller en overraskende velkomst på et mindretalssprog. I den forbindelse er det vigtigt, at disse “kontroller” bliver til en positiv oplevelse, og at de tiltalte personer kommer i berøring med emnet flersprogethed og sproglig mangfoldighed på en sjov måde.