Life Long Learning

MANGFOLDIGHEDS-TRÆNER

Regional sympati, europæisk styrke,
rådgivning ved vores language diversity-træner!

Når vi bliver spurgt ind til videnskabelige data, eller vi besøger skoler, hvor målet er at formidle viden om fordelene ved flersprogethed eller sprogkundskaber, er mangfoldigheds-træneren den ambassadør, der står i den absolutte forgrund.
Træneren er lig retfærdighed – og kæmper for lige rettigheder for alle. Træneren er mere farverig, yngre og mere sporty end den klassiske lærer og gør brug af interaktive indlæringsmetoder. Træneren motiverer til sprogindlæring, hjælper alle med at finde frem til det rigtige sprog og udgør et forbillede, der selv taler flere sprog.
Træneren giver flertalsbefolkningen viden om og en forståelse for mindretalssprogene, er social og passioneret.