Vi har al mulig grund til at markere året 2014. FUEN-kongressen, der finder sted 7.-11. maj i Flensborg og Sønderborg, er en del af en større markering i den dansk-tyske grænseregion i anledning af 150-året for den dansk-tysk-østrigske krig i 1864. FUEN-Kongress 2014 Logo

Med sin 65. kongres ønsker FUEN at påpege, at mindretals virke har en fredsskabende effekt.

Ved siden af den egentlige mødevirksomhed for vore rundt regnet 90 medlems-mindretal fra hele Europa tages kongresdeltagerne også med på en historisk rejse til sporene af 1864, hvor en bitter krig opstod på baggrund af nationale konflikter. I dag er regionen og dens fire nationale mindretal (tyskere, danske, frisere samt sinti og roma) model for mindretalspolitik i hele Europa.

Den 9. maj markeres Europadagen med fokus på grundlæggelsen af Europarådet og Den Europæiske Union. Siden grundlæggelsen er Europa og EU undergået en strøm af forandringer og udviklinger med spændvidder fra et regionernes Europa til et Europa som supermagt.

Udviklingen i og fremtiden for Europa bliver analyseret af en prominent taler og drøftet med medlemmerne.

Derudover er der sørget for hyggeligt samvær, dans og sang. FUEN er i fuld gang med at tilrettelægge sin 65. kongres og indbyder dig/jer til en fantastisk gallaaften med masser af musik fra Det Internationale Melodi Grand Prix.

Reservér venligst dagene 7. - 11. maj 2014 i din kalender.

Vi ser frem til en oplevelsesrig og spændende kongres og dit aktive engagement.

7.  maj Ankomst

8.  maj Åbning i Flensborg

9.  maj Europadag i Sønderborg

10. maj Delegeretmøde og FUEN-gallaaften

 

For yderligere information om kongressen og registrering, klik venligst her.