Life Long Learning

STRAŻ POŻARNA

Sympatyczni w regionie, silni w Europie.

Ratowanie poprzez działanie – Straż pożarna! 

 

Straż pożarna ratuje języki mniejszości narodowych, które są zagrożone wyginięciem, jak np. północnofryzyjski; walczy na rzecz wielojęzyczności i jest “ bohaterem” różnorodności językowej.

Swoje zadania wykonuje z pasją, działa głównie charytatywnie, a to dlatego, że jest przekonana o słuszności swoich działań. My także działamy z przekonaniem, że różnorodność językowa jest bardzo ważna i trzeba ją chronić. „Straż pożarna” jest przy tym zawsze w dobrej kondycji i sportowo nastawiona do działań. Aktywnie nawołuje także CIEBIE do działania i zaangażowania się w różnorodność kulturową poprzez np. dołączenie się do 1 miliona podpisów!

Działanie jest przeciwieństwem nudy i końcem jednojęzyczności. Straż pożarna gasi ogień, który powstaje w wyniku bariery językowej. Środkiem gaszącym nie jest woda, tylko nauka języków. Pomagamy mniejszościom językowym i TOBIE uzyskać korzyści zawodowe wynikające z wielojęzyczności. Jak dla straży pożarnej każde życie jest tak samo ważne, tak dla nas ważny jest każdy język. Nam chodzi o równouprawnienie mniejszości językowych.