Life Long Learning

Kim jesteśmy?

Sympatyczni w regionie, silni w Europie, różnorodni w naszych językach!

Language diversity jest dwuroczną europejską kampanią na rzecz uwrażliwiania na wielojęzyczność i różnorodność językową w Europie.

Aby podążyć za celem wielojęzyczności, czyli aby, każdy Europejczyk obok języka ojczystego, posługiwał się także dwoma obcymi językami, chcemy motywować ludzi do nauki języków oraz informować o korzyściach wynikających z wielojęzyczności. W centrum naszych zainteresowań znajduje się także uznanie języków regionalnych i mniejszości językowych, a przez to, przyczynienie się, do zachowania różnorodności językowej w Europie.

Celem naszego projektu jest rozwój narzędzi i produktów dopasowanych do specyficznego kontekstu i na potrzeby poszczególnych grup, a także uwrażliwianie i dostarczenie informacji na temat wielojęzyczności. W pracy wspieramy się naukowymi doniesieniami na temat pozytywnych efektów wielojęzyczności.

Nasz zespół language diversity wspiera na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim różne wydarzenia z zakresu sportu, kultury, czy eventy młodzieżowe. Poprzez europejską kampanię staramy się uwrażliwić na problem wielojęzyczności i różnorodności językowej.

W naszej pracy korzystamy z możliwości oferowanych przez sieci i portale społecznościowe w internecie, szczególnie Facebook i youtube.

Poprzez te strony chcielibyśmy zachęcić wszystkich do dowiedzenia się więcej na temat wielojęzyczności i różnorodności językowej, uwzględniając przy tym języki regionalne i mniejszości językowe w Europie.

Nasza kampania finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej (2012-2013).

Language diversity realizuje następujące cele:

  • Uwrażliwianie na wielojęzyczność i uczenie się języków w kontekście europejskim
  • Kształtowanie świadomości wielojęzyczności i motywowanie do nauki języków
  • Stworzenie pozytywnego wizerunku wielojęzyczności i różnorodności językowej wraz z włączeniem języków regionalnych oraz wzmocnienie uznania europejskiej wartości języków regionalnych i mniejszości językowych
  • Stworzenie przyjaznego językowi środowiska, jego długotrwały udział w zachowaniu i pozytywnym wykorzystaniu różnorodności językowej w Europie
  • Widoczność wielojęzyczności i różnorodności językowej w przestrzeni publicznej 

language diversity banner