Life Long Learning

Archiwum

Europejska kampania Language Diversity miała swój początek w działalności RML2future – sieci na rzecz wielojęzyczności i różnorodności językowej w Europie.
W latach 2009-2012 RML2future podjęła działania w wybranych regionach i na szczeblu europejskim, aby w pełni wykorzystać i zogniskować dostępny potencjał. Sieć RML2future poprzez dostarczanie wyników z trzech lat pracy, wspiera Language Diversity.

Dokumentację najważniejszych projektów i wydarzeń sieci RML2future z lat 2009-2012 można znaleźć poniżej (po niemiecku):