Life Long Learning

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków na Łużycach/Łužica
Europäischer Tag der Sprachen_Logo

Jaki inny dzień byłby bardziej odpowiedni na promocję różnorodności językowej i wielojęzyczności, jeśli nie Europejski Dzień Języków? 26 września 2012 roku, w Europejskim Dniu Języków, nasz zespół odwiedził łużycką szkołę i Łużyckie Centrum Spotkań w Budziszynie/Budyšin na Łużycach.

W ramach tygodnia międzykulturowego organizowanego przez powiat Budziszyn/Budyšin, odbył się dzień kultury słowiańskiej. Poprzez różne akcje na temat wielojęzyczności i różnorodności językowej, poprzez zabawę, chcieliśmy zapoznać uczniów starszych klas z tym tematem. Nasza uwaga skupiła się głównie na językach słowiańskich. Przygotowaliśmy między innymi dwie wersje quizu językowego, po niemiecku i łużycku; dla dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Quiz sprawdzał językową wiedzę uczniów, ale także ich zdolności skojarzeniowe. Omówienie pytań i właściwych odpowiedzi pozwoliło naszemu zespołowi language diversity na szczegółowe wyjaśnienie tych zagadnień. Obok quizu była także możliwość zapoznania się oraz praktycznego posługiwania się alfabetem Morse´a, ponieważ jest on także drogą komunikacji, „sposobem przekazywania liter i znaków“. Zadaniem uczniów było rozkodowanie podanej przez nas treści („rěč /język/różnorodność językowa”), a następnie musieli oni sami wymyśleć kod, który kojarzą i łączą ze słowem („język/języki”).

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września z incjatywy Rady Europy w Strasburgu. Został on ustanowiony w 2001 roku w ramach Europejskiego Roku Języków. Różne akcje i kampanie są w tym dniu organizowane w 45 państwach. Celem jest wspieranie poszanowania wszystkich języków i kultur oraz wspieranie wielojęzyczności w Europie, w przekonaniu, że różnorodność językowa przyczynia się do polepszenia porozumienia międzykulturowego i jest częścią dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Z tej okazji są organizowane w całej Europie różne wydarzenia, akcje, kampanie dla dzieci, programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje.

Zdjęcia:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263228553798798.62223.199367046851616&type=1

 

Europäischer Tag der Sprachen1-sEuropäischer Tag der Sprachen2-sEuropäischer Tag der Sprachen3-s