Life Long Learning

Historia

RML2future_logo

RML2future – sieć na rzecz wielojęzyczności i różnorodności językowej w Europie.

Europejska kampania uwrażliwiająca language diversity miała swój początek w działalności RML2future sieci na rzecz wielojęzyczności i różnorodności językowej w Europie. Ta rozbudowywana od ponad trzech lat (2009-2012) i finansowana przez Komisję Europejską sieć RML2future, wraz z wieloma partnerami z całej Europy, poświęca się wsparciu wielojęzyczności i różnorodności językowej w XXI wieku w Europie, aktywnie włączając języki regionalne i mniejszości językowe (RML). Z konieczności zwiększenia uznania języków regionalnych i mniejszości językowych powstał pomysł zorganizowania i regionalnego wdrożenia uwrażliwiającej kampanii językowej, przy pomocy nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych: language diversity.   

Sieć RML2future jest podstawą i ramą, na której powstała language diversity. Poprzez dostarczenie osiągnięć z trzech lat, wspiera ona language diversity. W czasie swojej działalności, sieć na rzecz wielojęzyczności i różnorodności językowej w Europie, razem z innymi zainteresowanymi prowadziła różne spotkania, konferencje, wyjazdy promujące język, a także rozwinąła materiały informacyjne i reklamowe dotyczące europejskej wielojęzyczności i różnorodności językowej. RML2future opublikowała również dokumenty, raporty i sprawozdania. Te informacje można znalźć w archiwum na naszej stronie.

Sieć RML2future zajmuje się obszarami wczesnej wielojęzyczności, certyfikacji językowej, edukacji dorosłych, planowania językowego i polityki językowej. W celu wykorzystania regionalnego potencjału edukacyjnego oraz we współpracy z praktykami, ekspertani i osobami decydującymi, dąży ona do zbudowania „Know-How”, w zakresie planowania językowego i polityki językowej dla wszystkich zainteresowanych. Sieć zabiega o rozwój centrum kompetencji języków regionalnych i mniejszości językowych, oraz regionów wielojęzycznych. W skład RML2future wchodzi ponad 100 autochtonicznych organizacji europejskich i mniejszości narodowych, zjednoczonych w Federacyjnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN) i Organizacji Młodzieżowych Europejskich Narodowości (YEN).

Cele RML2future:

  • Wsparcie europejskiej wielojęzyczności poprzez osiągnięcie celu, jakim jest nauka dwóch języków obcych już od wczesnego dzieciństwa oraz ustawiczna edukacja z włączeniem mniejszości językowych w regionie.
  • Zachowanie różnorodności językowej w Europie oraz zagrożonych mniejszości językowych poprzez zwiększenie ich prestiżu i uznania w europejskim kontekście wielojęzyczności.
  • Wykorzystanie regionalnego potencjału naukowego we współpracy z praktykami, ekspertami, i osobami decydującymi, jak również stworzenie obszaru przyjaznego językowi w europejskich regionach z włączeniem języków mniejszości narodowych.
  • Udział w rozwoju i wdrażaniu europejskiej polityki językowej z uwzględnieniem języków mniejszości narodowych, jak i zaprezentowanie wyników w sieci.
  • Stworzenie profesjonalnej sieci w celu doradztwa, pomocy i pobudzenia ścisłej współpracy europejskiej – przede wszystkim nauczycieli języka i instytucji języków mniejszości narodowych.

Partnerzy RML2future