Life Long Learning

POLICJA

Sympatyczni w regionie, silni w Europie.
Ochrona naszego języka dzięki policji language diversity!

Czwartym elementem naszego zespołu jest policja. Ona chroni mniejszości językowe, pomaga w ich rozpowszechnianiu i jest tam, gdzie pojawiają się problemy. Policja angażuje się w porozumienie między osobami z różnych środowisk językowych i kulturowych. Policja prowadzi różne „kontrole“ jak np. quiz językowy, albo niespodziewane pozdrowienia w różnych językach. Ważne jest przy tym, aby te „kontrole“ były pozytywnym przeżyciem dla innych i aby dzięki nim ludzie w ramach zabawy, zetknęli się z problemem mniejszości językowych i różnorodności językowej.