Life Long Learning

Seminarium wielkanocne 2013

Osterseminar2-s

Zespół language diversity we Fryzji Zachodniej (Królestwo Niderlandów)

W dniach 23-29 marca 2013 nasz zaspół language diversity wziął udział w seminarium wielkanocnym organizowanym przez Organizację Młodzieżową Europejskich Narodowości (YEN) we Fryzji Zachodniej w Grou (Królestwo Niderlandów).

W Seminarium wzięło udział ponad 90 młodych przedstawicieli reprezentujących 25 mniejszości narodowych w Europie. Wśród uczestników byli między innymi Fryzowie, Duńczycy, Turcy z zachodniej Thrace z Niemiec, Kaszubi z Polski, Słoweńcy karynccy i burgenlandzcy Chorwaci z Austrii, Ladynowie, Niemcy z Południowego Tyrolu, a także Arumuni z Albanii, Macedonii, Serbii i Rumunii.

Dla naszego zespołu to wydarzenie było okazją na zrealizowanie kampanii na rzecz wielojęzyczności i różnorodności językowej w regionie Zachodnia Fryzja. Po raz pierwszy, mieliśmy okazję przetestowania, jako posłanców naszej kampanii, grupy „policja language diversity“. W trakcie tego tygodnia, poprzez różne atrakcje i eventy nasz zespół był bardzo widoczny w regionie.

Poprzez spontaniczne akcje, z pomocą ponad 100 uczestników oraz w trakcie flashmobów w centrum miasta Leeuwarden/Ljouwert, mogliśmy uwrażliwić mieszkańców regionu Grou na problem różnorodności językowej i mniejszości narodowych w Europie oraz w regionie Fryzji. Kolejnym naszym celem było uczynienie młodzieży europejskiej multiplikatorami różnorodności językowej i wraz z ich pomocą uwrażliwienie przechodniów Fryzji na wielojęzyczność. Pokazaliśmy, nie tylko mniejszości fryzyjskiej, ale także większości niderlandzkiej, że język fryzyjski jest dla nas bardzo ważny i że obok tego języka są także inne języki w Europie. Poprzez wielojęzyczne plakaty oraz zwariowane zabawy grupowe byliśmy widoczni dla przechodniów. Każdy kto chciał przejść, musiał zdecydować się na tunel językowy utworzony przez przedstawicieli dwóch mniejszości narodowych. Dzięki tej akcji mieliśmy możliwość nauczenia wielu osób mówniena „cześć“ i „na zdrowie“ po duńsku, chorwacku, łużycku, arumuńsku i w wielu innych językach. Hasło „Praat mar Frysk“ („Mów po fryzyjsku”) na naszych słodyczach i produktach cieszyło każdego.

Razem z uczestnikami z całej Europy, a także z mieszkańcami regionu, na którym skupia się nasza kampania, czyli Łużyc i regionu pogranicza niemiecko-duńskiego, przeprowadziliśmy wywiady na temat ich tożsamości oraz języka. Te i inne nasze działania można zobaczyć w formie krótkich filmów i na pocztówkach.

Poza tym mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktu z Afûk –  propagatorem języka fryzyjskiego, który stał się ważnym partnerem w kampanii „Praat mar Frysk“ („Mów po fryzyjsku“).

 

Więcej zdjęć: http://pinterest.com/languaged/

Pocztówki:

 

Osterseminar1-s
Osterseminar3-s
Osterseminar4-s
ConneXt2013-s