Life Long Learning

Snobbersguod

Smarties, sûkelade of gombearkes  –  foaral bern binne in stik ûntfankliker as der nei ôfrin fan in kwis of lesprogramma in lytse meartalige beleanning komt. Foar elk goed antwurd yn de kwis is der in lyts snobberijke mei in boadskip yn de taal fan de regio.

 

PdNPKIV5KoRyjx-SSG5XejaXkHXJfyEJHByaTK-YYc4qLkpvGMcEmclr9YCYSVttFfK-HF-C5neJJd1euU8hZs-s
IMG_2349
IMG_2383