Life Long Learning

WOHNJOWA WOBORA

Doma we Łužicy, sylni w Europje,
wuchowamy rěče z našej wohnjowej woboru!

Nadawk wohnjoweje wobory je wuchowanje mjeńšinowych rěčow, kotrež hroža wotemrěć (na př. sewjerofrizišćina), wona wojuje wo wjacerěčnosć a je rjek rěčneje mnohotnosće.
„Horliwa“ je přez swoje angažowane zasadźenje – zwjetša agěruje čestnohamtsce, a to tohodla, dokelž jedna z přeswědčenja. Tež my jednamy z přeswědčenja, zo je rěčna mnohotnosć něšto wažne, štož ma so zachować a wuchować. Při tym je wohnjowa wobora stajnje fit a sportowska, je aktiwna a namołwja z tym tež tebje jednać a so za kulturnu mnohotnosć zasadźeć – z tym zo na př. přinošuješ k tomu 1 mio. podpismow!

Action je to napřećiwne k wostudźe a z tym kónc jednorěčnosće. Wohnjowa wobora haša woheń, štož da so na konflikty přenjesć, kiž nastanu přez rěčne barjery. Hašenski srědk njeje tu woda, ale wuknjenje rěčow. To pomha mjeńšinowym rěčam a tebi, měć tež powołanske lěpšiny přez wjacerěčnosć. Za wohnjowu woboru je kóžde žiwjenje jenak wjele hódne – za nas je kóžda rěč hódna, zo so rěči; nam dźe wo runohódnosć mjeńšinowych rěčow.