Life Long Learning

Team

Language diversity team so předstaja!

Doma we Łužicy, sylni w Europje, mnohostronscy w našich akcijach!
My – language diversity team – smy młoda, dynamiska a sympatiska skupina ze cyłeje Europy, kotraž je přez wšelake akcije stajnje aktiwna ze zaměrom, naše poselstwo do zjawnosće njesć. Wabimy za wjacerěčnosć a rěčnu mnohotnosć ze zasadźenjom wěstych toolow a accesoirow, kotrež změjemy tež bórze w našim kófrje mnohotnosće. Wobdźělujemy so na wšelakich zarjadowanjach w rozdźělnych regionach, předewšěm regionach mjeńšinow.

Hladajo na cilowu skupinu, region a event mamy stanje druhi nadawk: „Poradźujemy“, „wabimy za“, „zwjazamy“ abo „wuchowamy“ mjeńšinowe rěče. Symbolisce wužiwamy za to štyri připóznate powołanske skupiny: wohnjowu woboru, pilota, trenarja a policiju. Tak njewustupujemy jenož mnohostronsce w našich rěčach, ale smy tež mnohostronscy w našim jednanju a fleksibelnje zasadźujomni; při wšěm pak mamy wěste wašnje wustupowanja, tak zo nas stajnje znowa spóznajeće.

Smy cool a moderni, bojowniscy a horliwi. Smy sportowscy, aktiwni a so połnje zasadźujemy. Jako language diversity team přewjedujemy wrótne flashmoby, wjerćimy podcasty, rozdźělamy promo- a infomaterialije, poskićamy rěčne kwisy a mnoho druheho. Wočinjamy woči a wuši, přeswědčujemy wobydlerjow wo hódnoće kulturneje a rěčneje mnohotnosće, namołwjamy k akcijam a pozbudźamy k wuknjenju rěčow.

Language diversity team wobsteji z kruteho jadroweho teama, kotryž pak móže so dale rozšěrić přez wosoby dateho regiona, kiž chcedźa team rady podpěrać. Tak zawjazamy direktnje wjacore skupiny (organizacije, towarstwa, šule, institucije), dóstanjemy mutiplikatorow a zeznajemy regiony bliže.

Jeli smy waš zajim zbudźili, móžeće sej nas rady skazać a my přijědźemy nimo a pomhamy wam za wašu rěč wabić. Wjeselimy so na to!

Ideja language diversity teama (LDT) móže so wězo tež bjez našeje njeposrědneje podpěry na městnje přewjesć. Rady stajimy wam našu ideju, naše produkty a naše wuhotowanje k dispoziciji.