Life Long Learning

Produkty

Tu namakaće šěroki wuběr našich produktow a toolow k temje wjacerěčnosć a rěčna mnohotnosć.

Hač energy drinks, zawki k sedźenju, dopisnicy, nalěpki, t-shirty, infomaterialije abo słódkosće – naš language diversity team je přihotowany na najwšelakoriše zarjadowanja, akcije a regiony! Wjacerěčnje, z prowokantnymi a žortnymi wuprajenjemi wabimy předewšěm tež za regionalne a mjeńšinowe rěče.

Móžeće naš wabjenski a wučbny material downloadować a/abo direktnje pola nas skazać.

Jedna so při tym wo přikłady, kiž je móžno dale wuwiwać a datemu regionej přiměrić.
Smy stajnje wotewrjeni za nowe ideje!

 

Produkteenergy drinkstasche und kissen1