Life Long Learning

TRENAR MNOHOTNOSĆE

Doma we Łužicy, sylni w Europje,
naš language diversity trenar će rady poradźuje!

Prašeja-li so nas za wědomostnymi informacijemi abo dźemy-li do šulow, hdźež dźe wo to, wědu wo lěpšinach wjacerěčnosće abo rěčne znajomosće sposrědkować, je trenar mnohotnosće pósłanc, kiž na prěnim městnje steji.
Wón steji za fairnosć – a zasadźuje so za to, zo maja wšitcy samsne prawa. Trenar je pisaniši, młódši a sportiwniši hač klasiski wučer a nałožuje interaktiwne wučbne metody. Wón motiwěruje k wuknjenju rěčow, podpěra kóždeho, so hodźacu rěč nadeńć a je sam přikład, dokelž rěči wjacore rěče.
Wón sposrědkuje wjetšinje wobydlerstwa wědu a zrozumjenje wo mjeńšinowych rěčach, je socialny a horliwy.