Life Long Learning

Rěčny kwis

Rěčny kwis

Z rěčnym kwisom móže so wěda šulerjow kaž tež dorosćenych k temje rěče přepruwować a tež zamóžnosć asociacije.

Kwis předleži w dwěmaj wšelakimaj wersijomaj w němskej a serbskej rěči. Jednoriša wersija je myslena za dźěći, ćeša za młodostnych a dorosćenych.

 

Sprachenquiz Kinder (Powerpoint)

Sprachenquiz Erwachsene (Powerpoint)

Sprachenquiz Kinder (němsce, PDF)

Sprachenquiz Kinder (hornjoserbsce, PDF)

Sprachenquiz (němsce, PDF)

Sprachenquiz (hornjoserbsce,PDF)