Life Long Learning

Mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica/Lausitz/Lusatia”

FolklorefestivalX. Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica/Lausitz 2013“ 11. – 14.7.2013

Wot 11.-14.7.2013 wotmě so w Serbach hižo dźesaty raz woblubowany mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“. W Budyšinje a Chrósćicach předstajichu so najwšelakoriše folklorne skupiny ze spěwami a rejemi w pisanych programach. Cyłkownje wobdźěli so na festiwalu wjace hač 1000 aktiwnych sobuskutkowacych, wosebje přisłušnicy narodnych mjeńšin z tu- a wukraja.

Hłowny organizator bě Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., zhromadnje z mnoho dalšimi lokalnymi partnerami.
Dwurěčna Łužica słuša k fokusowym regionam našeje kampanje. Tež naš language diversity team so na folklornym festiwalu wobdźěli, zo by informacije wo rěčach sposrědkował a wšelake akcije přewjedł. Wosebje chcychmy docpěć ludźi, kotřiž njejsu so hač dotal z wjacerěčnosću a rěčemi w regionje zaběrali.

Hdźe je pisanosć rěčow wažniša hač na swjedźenju, na kotrymž móžemy dožiwić kulturne tradicije a nałožki? Přewjedźechmy flashmoby, interviewy, hry, filmy a akcije z našim teamom, a tu widźiće někotre wuslědki.

fota
dalše informacije: www.folklorefestival-lausitz.de

Festival Flyer

Folklore Postoffice 1Folklore Luftballons
FolkloreGroupFolklore Postoffice 2