Life Long Learning

EUROPEADA 2012

Europeada1
Paralelnje k Europskim mišterstwam UEFA w kopańcy, EURO 2012 w Pólskej a Ukrainje, su so wot 16.-24. junija 2012 mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšinow Europy pola Łužiskich Serbow w Němskej přewjedli. Naš language diversity team bě cyły tydźeń pódla.

Zarjadowar EUROPEADY 2012 běštej Federalistiska unija europskich narodnych skupin (FUEV) a Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

EUROPEADA 2012 steješe pod patronatstwom ministerskeho prezidenta Swobodneho stata Sakskeje a Łužiskeho Serba Stanislawa Tillicha. Stanisława Tilicha. 19 mustwow z 12 europskich krajow je wo titul dobyćerja EUROPEADY 2012 wojowało. K nim słušachu nimo hosćićela, narodneho mustwa Łužiskich Serbow, a zakitowarja titula, wubranki Južneho Tirola, Cimbrojo – mała němska rěčna kupa, Okcitanojo – wjacore miliony rěčacych wopřijaca regionalna rěč z Francoskeje, narodne mjeńšiny kaž Danojo w Němskej a mjeńšiny bjez maćerneho kraja kaž Ladinojo, Retoromanojo a Karačaj.

EUROPEADA 2012 jako europski sportowy podawk je k tomu přinošowała, přinošk awtochtonych narodnych mjeńšinow a regionalnych a mjeńšinowych rěčow k rěčnej a kulturnej mnohotnosći a k njezaměnjomnemu razej europskich regionow znazornić.

Europeada2Tak wuži tež naš language diversity team z pomocu Młodźiny europskich narodnych skupin zarjadowanje za wjacore małe kampanje za wjacerěčnosć a rěčnu mnohotnosć. Za čas koparskich hrow buchu krótke filmy nawjerćane, produkty rozdźělene, hry za livestream we wšelakich rěčach komentowane kaž tež promociske akcije, flashmoby a interviewy přewjedźene.

Nimo kopańcy koncentrowaše so naš team wosebje na dźěći a młodźinu. Wopytachmy serbske šule, zo bychmy šulerjow na zabawne wašnje z temu wjacerěčnosć a rěčna mnohotnosć zeznajomili. W běhu tydźenja zezna nas cyły region, wjedźechmy wjele rozmołwow a nawjazachmy kontakty a přećelstwa.

 

naše wideja wo EUROPEADŹE: http://www.youtube.com/user/languagediversity

naše wobrazy: http://pinterest.com/languaged/

Wjace wo našej dźěławosći za čas EUROPEADY a naše produkty

 

Europeada 2012 logo