Life Long Learning

Karta rěčow Europy

Rěčne swójby w Europje

Tuta karta słuži jako nazorowy material wosebje za šulerjow. Móže so pola nas w digitalnej formje a z wyšim rozpušćenjom skazać a so do dalšich rěčow přełožić.

Karte Sprachen Europas