Life Long Learning

Wěda

Zakład našeho kampanjoweho dźěła su funděrowanje spřihotowane pakety wědy dokoławokoło temow rěče, mnohotnosć rěčow a lěpšiny wjacerěčnosće.

Prašej so našeho trenarja mnohotnosće! – Wón ći pomha, jeli trjebaš wěste informacije wo wjacerěčnosći a rěčnej mnohotnosći: K wšemu tu něšto namakaš!

Nimo přewidźomnych faktowych a rěčnych kartow namakaće tež informaciski material wo rěčach a regionach Europy, rěčnej politice, zažnej wjacerěčnosći, ke kubłanju dorosćenych kaž tež k rěčnej certifikaciji.