Life Long Learning

Europski dźeń rěčow

K Europskemu dnjej rěčow na wopyće we Łužicy

 
Europäischer Tag der Sprachen_LogoKotry dźeń by so lěpje hodźał za language diversity, za rěčnu mnohotnosć a wjacerěčnosć wabić, hač Europski dźeń rěčow? 26. septembra 2012, na Europskim dnju rěčow, bě language diversity team na wopyće w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje w Budyšinje we Łužicy.

W ramiku interkulturelneho tydźenja wokrjesa Budyšina přewjedźechu tam dźeń słowjanskich kulturow. Ze štyri wšelakimi stacijemi k temje wjacerěčnosć a rěčna mnohotnosć smy šulerjow wšěch starobnych klasow na zabawne wašnje z temu zeznajomili, z wosebitym fokusom na słowjanske rěče. Za to buštej mj. dr. dwě warianće rěčneho kwisa w serbskej a němskej rěči spřihotowanej – za dźěći a młodostnych resp. młodych dorosćenych. W kwisu testowaše so wěda šulerjow k temje rěče, ale tež jich zamóžnosć asiciěrować. Přez zhromadne wuhódnoćenje kwisa ze šulerjemi móžeše language diversity team prawe wotmołwy w detailu rozjasnić. Nimo kwisa stej so šulerjam poskićiłoj zeznaće z morsowym alfabetom kaž tež praktiski zawod do mjezynarodneho morsoweho koda, wšak je tež morsowanje jedyn puć komunikacije – tež „metoda k posrědkowanju pismikow a znamješkow“ mjenowany. Šulerjo mějachu wot nas předpodaty morsowy kode dešifrować (rěč / Sprache / language diversity) a sej pozdźišo sami kode wumyslić, kotryž woni ze zapřijećom „rěč / rěče“ zwjazuja.

Europski dźeń rěčow swjeći so kóžde lěto 26. septembra na iniciatiwu Europskeje rady w Straßburgu. Zawjedźeny bu Europski dźeń rěčow 2001, w Europskim lěće rěčow. Tuchwilu tutón dźeń hač do 45 krajow za akcije wužiwa. Zaměr akciskeho dnja je dopomhać k tomu, sej wšě rěče a kultury česćić a wjacerěčnosć w cyłej Europje spěchować w přeswědčenju, zo zamóže rěčna mnohotnosć přinošować k lěpšemu zrozumjenju mjez kulturami a zo słuša k centralnym wobstatkam kulturneho herbstwa našeho kontinenta. Składnostnje tutoho dnja so po cyłej Europje wjele zarjadowanjow organizuje: akcije z dźěćimi a za dźěći, telewizijne a radijowe programy, rěčne kursy a zeńdźenja.

fota:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263228553798798.62223.199367046851616&type=1

 

Europäischer Tag der Sprachen1-sEuropäischer Tag der Sprachen2-sEuropäischer Tag der Sprachen3-s