Life Long Learning

Zawki k sedźenju

Přez wjele dźěła za wuchowanje rěčneje mnohotnosće je druhdy trjeba wotpočnyć a měr wobchować, prjedy hač so jedna. Abo ty so k wuknjenju rěčow přijomnje posydnješ. Za to so language diversity zawk ze sćěhowacymi prowokantnymi namołwami wulkotnje hodźi:

1) Rěč no serbsce! Powědaj ga serbski!
2) Njeje ženje přepozdźe… Jadnorěcnosć dajo se wugójś! Jednorěčnosć je lěkujomna!

Wězo móža so tute hesła tež do kóždeje dalšeje rěče přełožić. Napisajće nam!

 

Sitzkissen_ÜbersichtSitzkissen-sSitzkissen2-s
Sitzkissen