Life Long Learning

PILOT

Doma we Łužicy, sylni w Europje,
splećenje přez našeho language diversity pilota!

Pilot je stajnje potom prašany, hdyž dźe wo to, regiony a rěče mjez sobu zwjazać a styki nawjazać.
Němsko-danski hraničny region chce zajim za rěč dateho susodneho kraja budźić – idealne městno za zasadźenje našeho pilota. Tež Łužica přeje sej wjace wuměny z regionami, kiž maja podobne problemy. Pilot zwjedźe tajkich ludźi hromadźe – na př. na Mjezynarodnym folklornym festiwalu Łužica, na kotrymž je wjele wšelakich kulturow a rěčow zastupjenych.

Wot horjeka hlada pilot stajnje na pisanu, wšelakoru geografisku kartu. Kak zrudne by było pilot być, by-li deleka wšo jenake a šěre wupadało? Wón sadźi tež tebi nawoči na nós. Hodźi so wosebje derje tam, hdźež su naša cilowa skupina dźěći a młodostni, wšako je swojeho powołanja dla, wo kotrymž wjele dźěći soni, jara woblubowany a wobhladuje so jako cool, moderny a dyrdomdejski. Je sej swojeje zamołwitosće wědomy – runje tak kaž my, dokelž wěmy, kak wažne to je, za čož so zasadźamy: mnohotnosć! Wón je prototyp pućowanja, přetož zmóžnja pućowanje a z tym wotkryće druhich kulturow.