Sobotu, dnja 7. septembra 2013 w 10 hodź. wotměje so forum k serbskemu rěčnemu planowanju w Serbskim domje w Budyšinje. Zarjadowałoj staj jón Rěčny centrum WITAJ zhromadnje z projektom Europskeje rěčneje kampanje language diversity organizacije FUEN – Federalistiska unija europskich narodnych skupin.

W srjedźišću zarjadowanja steji prašenje k rěčnemu spěchowanju dźensa: Kak wobchowam a spěchuju rěč a kak móžu status a image hornjoserbskeje rěče polěpšić / stopnjować?

Přeprošeni su wšitcy zajimcy, Serbja kaž tež dalši wobydlerjo Łužicy, zo bychu so z temu tež w mjeńšich skupinach rozestajili, wšojedne hač rěč w nowych medijach, w hospodarstwje a turizmje abo tež w zjawnosći. Wjeselimy so na čiłu diskusiju a dobre a zajimawe ideje do přichoda.

program